#RIPHMD #NjagongHamid

Selamat Jalan Mas Hamid

  Masih terngiang di dalam benak ingatan saya, beberapa minggu yang lalu sebelum saya piknik. Saya mampir ke @kedailokalti milik Argamoja, “Jancuuuuuk !!! … Dwimon meneh” (Jancuuuuuk !!! … Dwimon […]